ZAMÓW GG - 10830939 , Mail: mati999.shell@gmail.com , Nowa opcja w dziale 100/100 zakładka 6 osób - dedykowane łacze dla konta 100/100 MBiT
konfiguracja FTP

  POŁĄCZENIE I WSTĘPNE USTAWIENIA

 1. Ściągnij program FlashGet: http://www.flashget.com/index_en.htm.

 2. Zainstaluj i uruchom program FlashGet.

 3. Wejdz w menu Narzędzia>Opcje znajdź zakładkę Połączenie, ustaw:
  Liczba Jednoczesnych Zadań na 3, odznacz (lub nie zaznaczaj) opcję: Jeśli nie otrzymano żadnych danych przerwij ściąganie po 99 próbach.

 4. 1

 5. Naciśnij OK.

 6. Wejdz w zakładke Narzędzia>Eksplorator Serwera otworzy sie okienko połączenia FTP z paskiem adresu....

 7. W pasku adresu wpisz adres który otrzymałeś wraz z danymi do konta np. ftp://123.2341.3534.67 , po prawej stronie okna jest Login kliknij na nim , a wysuną sie 2 okienka USER i HASŁO wpisz tam dane które dostałeś z danymi do logowania.

 8. 2

 9. Naciśnij ENTER.

 10. Po lewej stronie ukazały sie katalogi (foldery) , kliknij raz na katalogu DOWNLOADS w głównym oknie programu (dużym) ukazały sie pliki znajdujące sie w tym katalogu.

 11. 3

  ŚCIĄGANIE

 12. Pliki które ukazały sie w głównym oknie programu zaznacz (Ctrl +A) naciśnij prawy przycisk myszki i kliknij Ściąganie, nastepnie otworzy sie okno ściagania, w zakładce Zapisz Do... pokaż na dysku gdzie mają się ściagnąć twoje pliki.

 13. Niżej ustaw opcje Dziel plik na 2.

 14. 4

 15. Kliknij OK i pliki zaczynają się ściągac w głównym oknie programu.